Cổ điển Tiffany & Co Ring Return to Tiffany Series 3 Màu sắc Chọn Tiffany nổi tiếng
722.400₫
số sản phẩm:Tif220309-2
Thương hiệu sản phẩm:TIFFANY
Số lượng: