Hàng hiệu siêu cấp

  LOUIS VUITTON Hàng hiệu siêu cấp
  BALENCIAGA Hàng hiệu siêu cấp
  GUCCI Hàng hiệu siêu cấp
  CHANEL Hàng hiệu siêu cấp
  HERMÈS Hàng hiệu siêu cấp
  HUBLOT Hàng hiệu siêu cấp
  BURBERRY Hàng hiệu siêu cấp
  PRADA Hàng hiệu siêu cấp
  DIOR Hàng hiệu siêu cấp
  ROLEX Hàng hiệu siêu cấp
  THE NORTH FACE Hàng hiệu siêu cấp
  MLB Hàng hiệu siêu cấp
  SUPREME Hàng hiệu siêu cấp
  LOEWE Hàng hiệu siêu cấp
  CELINE Hàng hiệu siêu cấp
  MONCLER Hàng hiệu siêu cấp
  CANADA GOOSE Hàng hiệu siêu cấp
  CHROME HEARTS Hàng hiệu siêu cấp
  CHRISTIAN LOUBOUTIN Hàng hiệu siêu cấp
  FENDI Hàng hiệu siêu cấp
  OFF-WHITE Hàng hiệu siêu cấp
  VALENTINO Hàng hiệu siêu cấp
  STONE ISLAND Hàng hiệu siêu cấp
  TAG HEUER Hàng hiệu siêu cấp
  GIVENCHY Hàng hiệu siêu cấp
  VERSACE Hàng hiệu siêu cấp
  DOLCE&GABBANA Hàng hiệu siêu cấp
  DAQUARED2 Hàng hiệu siêu cấp
  TIFFANY Hàng hiệu siêu cấp
  ARMANI Hàng hiệu siêu cấp
  KENZO Hàng hiệu siêu cấp
  BALMAIN Hàng hiệu siêu cấp
  SAINT LAURENT Hàng hiệu siêu cấp

   TRANG CHỦ > Phân loại bài viết > Trợ giúp > Duy brand > Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

   Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

   Công ty quy định những vấn đề cơ bản sau đây liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.


    


   1. Tuân thủ luật pháp và các quy định


   Công ty sẽ tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc cơ bản để bảo vệ thông tin cá nhân độc quyền tuân thủ các luật này và các tiêu chuẩn khác.


   2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân


   Công ty sẽ thiết lập hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân theo tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của công ty, xử lý phù hợp thông tin khách hàng có được trong hoạt động kinh doanh theo quy định, đồng thời xử lý đúng thông tin cá nhân khi thu thập, sử dụng và cung cấp.


   3. Quản lý an toàn thông tin cá nhân


   Công ty sẽ quản lý đúng đắn và chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân hoặc mất mát, phá hủy, làm sai lệch hoặc tiết lộ thông tin.


   4. Cải tiến liên tục bảo vệ thông tin cá nhân


   Công ty sẽ thực hiện và duy trì các quy tắc nghiêm ngặt tất cả các đội ngũ nhân viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân và liên tục cải tiến các quy tắc này.


    


   Tìm hiểu thêm về bảo vệ thông tin cá nhân


    


   1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân


   Trong các hoạt động kinh doanh chủ yếu là kinh doanh mua bán sản phẩm, công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân ở mức độ cần thiết để đạt được các mục tiêu được liệt kê trong các mục sau đây.


   a) Thực hiện các hợp đồng mua bán, mua lại và các hợp đồng khác mà khách hàng và công ty đã ký kết


   b) Liên hệ với khách hàng cho các cuộc đàm phán kinh doanh, các cuộc họp, v.v.


   c) Dịch vụ sau bán hàng trong trường hợp trả lại hoặc bị lỗi


   d) Gửi thông tin về nội dung kinh doanh của công ty, chẳng hạn như các sự kiện của công ty, giới thiệu sản phẩm hoặc mua / bán


   e) Cung cấp dịch vụ tích điểm, v.v.


   f) Trả lời các câu hỏi khác nhau


   g) Cải thiện phân tích sản phẩm và dịch vụ thông qua bảng câu hỏi, v.v.


   h) Địa chỉ liên hệ liên quan đến việc trúng giải thưởng, v.v.


    


   2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba


    


   Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn, với các trường hợp ngoại lệ sau:


   a) Yêu cầu pháp lý


   b) Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người và được sự đồng ý của khách hàng.


   c) Khi cần nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em mà  nhận được sự đồng ý của khách hàng.


   d) Khi các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc nhân sự được ủy thác của họ cần hợp tác thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, nếu không được sự đồng ý của khách hàng thì việc thực hiện các công việc đó có thể bị cản trở.


   e) Khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc ủy thác xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng


   f) Trong bối cảnh xử lý kế toán và thuế doanh nghiệp, cho phép cố vấn công ty, kế toán thuế và kế toán viên xem thông tin cá nhân.


   g) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, xác định rằng công ty phải tự nguyện cung cấp.


   Trước:Tư vấn đăng ký thành viên

   Tiếp:Completion...