Một chiếc nhẫn phong cách đẹp mà bạn muốn làm vào mùa đông/nhẫn mùa thu/mùa đông thời trang kết thúc trong mùa đông corde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
946.000₫
số sản phẩm:sku138187
Thương hiệu sản phẩm:CHANEL
Số lượng: