Thiết kế thông thường Parker Givenchy Givenchy
1.479.200₫
số sản phẩm:GIV2201205
Thương hiệu sản phẩm:GIVENCHY
Số lượng: